Απίστευτο… Το Κινέζικο Ωροσκόπιο για το 2018 Πέφτει Μέσα 100% και θα σου πει ΤΙ θα σου Συμβεί όπως κανένα Άλλο.

Σε αντίθεση με τη Δυτική Αστρολογία, κάθε ζώδιο διαρκεί για ένα ολόκληρο έτος και κάθε χρόνος παίρνει το όνομα ενός ζώου του οποίου τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν όλα θα συμβούν τους επόμενους 12 μήνες. Δες παρακάτω σε ποιο κινέζικο ζώδιο ανήκεια, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης σου. Χρονιά του Δράκοντα 1940 (από 8 Φεβρουαρίου 1940 μέχρι 26 Ιανο…

Σε αντίθεση με τη Δυτική Αστρολογία, κάθε ζώδιο διαρκεί για ένα ολόκληρο έτος και κάθε χρόνος παίρνει το όνομα ενός ζώου του οποίου τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν όλα θα συμβούν τους επόμενους 12 μήνες.

Δες παρακάτω σε ποιο κινέζικο ζώδιο ανήκεια, ανάλογα με την ημερομηνία γέννησης σου.

Χρονιά του Δράκοντα 1940 (από 8 Φεβρουαρίου 1940 μέχρι 26 Ιανουαρίου 1941)

Χρονιά του Φιδιού 1941 (από 27 Ιανουαρίου 1941 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 1942) Χρονιά του Αλόγου 1942 (από 15 Φεβρουαρίου 1942 μέχρι 4 Φεβρουαρίου 1943) Χρονιά της Κατσίκας 1943 (από 5 Φεβρουαρίου 1943 μέχρι 24 Ιανουαρίου 1944) Χρονιά του Πιθήκου 1944 (από 25 Ιανουαρίου 1944 μέχρι 12 Φεβρουαρίου 1945) Χρονιά του Πετεινού 1945 (από 13 Φεβρουαρίου 1945 μέχρι 1° Φεβρουαρίου 1946) Χρονιά του Σκύλου 1946 (από 2 Φεβρουαρίου 1946 μέχρι 21 Ιανουαρίου 1947) Χρονιά του Χοίρου 1947 (από 22 Ιανουαρίου 1947 μέχρι 9 Φεβρουαρίου 1948) Χρονιά του Ποντικού 1948 (από 10 Φεβρουαρίου 1948 μέχρι 28 Ιανουαρίου 1949) Χρονιά του Βουβάλου 1949 (από 29 Ιανουαρίου 1949 μέχρι 17 Φεβρουαρίου 1950) Χρονιά της Τίγρης 1950 (από 17 Φεβρουαρίου 1950 μέχρι 5 Φεβρουαρίου 1951) Χρονιά του Λαγού 1951 (από 6 Φεβρουαρίου 1951 μέχρι 28 Ιανουαρίου 1952) Χρονιά του Δράκοντα 1952 (από 27 Ιανουαρίου 1952 μέχρι 13 Φεβρουαρίου 1953) Χρονιά του Φιδιού 1953 (από 14 Φεβρουαρίου 1953 μέχρι 2 Φεβρουαρίου 1954) Χρονιά του Αλόγου 1954 (από 3 Φεβρουαρίου 1954 μέχρι 23 Ιανουαρίου 1955) Χρονιά της Κατσίκας 1955 (από 24 Ιανουαρίου 1955 μέχρι 11 Φεβρουαρίου 1956) Χρονιά του Πιθήκου 1956 (από 12 Φεβρουαρίου 1956 μέχρι 30 Ιανουαρίου 1957) Χρονιά του Πετεινού 1957 (από 31 Ιανουαρίου 1957 μέχρι 17 Φεβρουαρίου 1958) Χρονιά του Σκύλου 1958 (από 18 Φεβρουαρίου 1958 μέχρι 7 Φεβρουαρίου 1959) Χρονιά του Χοίρου 1959 (από 8 Φεβρουαρίου 1959 μέχρι 27 Ιανουαρίου 1960) Χρονιά του Ποντικού 1960 (από 28 Ιανουαρίου 1960 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 1961) Χρονιά του Βουβάλου 1961 (από 15 Φεβρουαρίου 1961 μέχρι 4 Φεβρουαρίου 1962) Χρονιά της Τίγρης 1962 (από 5 Φεβρουαρίου 1962 μέχρι 24 Ιανουαρίου 1963) Χρονιά του Λαγού 1963 (από 25 Ιανουαρίου 1963 μέχρι 12 Φεβρουαρίου 1964) Χρονιά του Δράκοντα 1964 (από 13 Φεβρουαρίου 1964 μέχρι 1 Φεβρουαρίου 1965) Χρονιά του Φιδιού 1965 (από 2 Φεβρουαρίου 1965 μέχρι 20 Ιανουαρίου 1966) Χρονιά του Αλόγου 1966 (από 21 Ιανουαρίου 1966 μέχρι 8 Φεβρουαρίου 1967) Χρονιά της Κατσίκας 1967 (από 9 Φεβρουαρίου 1967 μέχρι 29 Ιανουαρίου 1968) Χρονιά του Πιθήκου 1968 (από 30 Ιανουαρίου 1968 μέχρι 16 Φεβρουαρίου 1969) Χρονιά του Πετεινού 1969 (από 17 Φεβρουαρίου 1969 μέχρι 5 Φεβρουαρίου 1970) Χρονιά του Σκύλου 1970 (από 6 Φεβρουαρίου 1970 μέχρι 26 Ιανουαρίου 1971) Χρονιά του Χοίρου 1971 (από 27 Ιανουαρίου 1971 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 1972) Χρονιά του Ποντικού 1972 (από 15 Φεβρουαρίου 1972 μέχρι 2 Φεβρουαρίου 1973) Χρονιά του Βουβάλου 1973 (από 3 Φεβρουαρίου 1973 μέχρι 22 Ιανουαρίου 1974) Χρονιά της Τίγρης 1974 (από 23 Ιανουαρίου 1974 μέχρι 10 Φεβρουαρίου 1975) Χρονιά του Λαγού 1975 (από 11 Φεβρουαρίου1975 μέχρι 30 Ιανουαρίου 1976) Χρονιά του Δράκοντα 1976 (από 31 Ιανουαρίου 1976 μέχρι 17 Φεβρουαρίου 1977) Χρονιά του Φιδιού 1977 (από 18 Φεβρουαρίου 1977 μέχρι 6 Φεβρουαρίου 1978) Χρονιά του Αλόγου 1978 (από 7 Φεβρουαρίου 1978 μέχρι 27 Ιανουαρίου 1979) Χρονιά της Κατσίκας 1979 (από 28 Ιανουαρίου 1979 μέχρι 15 Φεβρουαρίου 1980) Χρονιά του Πιθήκου 1980 (από 16 Φεβρουαρίου 1980 μέχρι 4 Φεβρουαρίου 1981) Χρονιά του Πετεινού 1981 (από 5 Φεβρουαρίου 1981 μέχρι 24 Ιανουαρίου 1982) Χρονιά του Σκύλου 1982 (από 25 Ιανουαρίου 1982 μέχρι 12 Φεβρουαρίου 1983) Χρονιά του Χοίρου 1983 (από 13 Φεβρουαρίου 1983 μέχρι 1 Φεβρουαρίου 1983) Χρονιά του Ποντικού 1984 (από 2 Φεβρουαρίου 1984 μέχρι 19 Φεβρουαρίου 1985) Χρονιά του Βουβάλου 1985 (από 20 Φεβρουαρίου 1985 μέχρι 8 Φεβρουαρίου 1986) Χρονιά της Τίγρης 1986 (από 9 Φεβρουαρίου 1986 μέχρι 28 Ιανουαρίου 1987) Χρονιά του Λαγού 1987 (από 29 Ιανουαρίου 1987 μέχρι 16 Φεβρουαρίου 1988) Χρονιά του Δράκοντα 1988 (από 17 Φεβρουαρίου 1988 μέχρι 5 Φεβρουαρίου 1989) Χρονιά του Φιδιού 1989 (από 6 Φεβρουαρίου 1989 μέχρι 26 Ιανουαρίου 1990) Χρονιά του Αλόγου 1990 (από 27 Ιανουαρίου 1990 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 1991) Χρονιά της Κατσίκας 1991 (από 15 Φεβρουαρίου 1991 μέχρι 3 Φεβρουαρίου 1992) Χρονιά του Πιθήκου 1992 (από 4 Φεβρουαρίου 1992 μέχρι 22 Ιανουαρίου 1993) Χρονιά του Πετεινού 1993 (από 23 Ιανουαρίου 1993 μέχρι 9 Φεβρουαρίου 1994) Χρονιά του Σκύλου 1994 (από 10 Φεβρουαρίου 1994 μέχρι 30 Ιανουαρίου 1995) Χρονιά του Χοίρου 1995 (από 31 Ιανουαρίου 1995 μέχρι 18 Φεβρουαρίου 1996) Χρονιά του Ποντικού 1996 (από 19 Φεβρουαρίου 1996 μέχρι 6 Φεβρουαρίου 1979 Χρονιά του Βουβάλου 1997 (από 7 Φεβρουαρίου 1997 μέχρι 27 Ιανουαρίου 1998) Χρονιά της Τίγρης 1998 (από 28 Ιανουαρίου 1998 μέχρι 15 Φεβρουαρίου 1999) Χρονιά του Λαγού 1999 (από 16 Φεβρουαρίου1999 μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2000) Χρονιά του Δράκοντα 2000 (από 5 Φεβρουαρίου 2000 μέχρι 23 Ιανουαρίου 2001) Χρονιά του Φιδιού 2001 (από 24 Ιανουαρίου 2001 μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2002) Χρονιά του Αλόγου 2002 (από 12 Φεβρουαρίου 2002 μέχρι 31 Ιανουαρίου 2003) Χρονιά της Κατσίκας 2003 (από 1 Φεβρουαρίου 2003 μέχρι 21 Ιανουαρίου 2004) Χρονιά του Πιθήκου 2004 (από 22 Ιανουαρίου 2004 μέχρι 8 Φεβρουαρίου 2005) Χρονιά του Πετεινού 2005 (από 9 Φεβρουαρίου 2005 μέχρι 28 Ιανουαρίου 2006) Χρονιά του Σκύλου 2006 (από 29 Ιανουαρίου 2006 μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2007) Χρονιά του Χοίρου 2007 (από 18 Φεβρουαρίου 2007 μέχρι 6 Φεβρουαρίου 2008) Χρονιά του Ποντικού 2008 (από 7 Φεβρουαρίου 2008 μέχρι 25 Ιανουαρίου 2009). Χρονιά του Βουβάλου 2009 (από 26 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 13 Φεβρουαρίου 2010). Χρονιά της Τίγρης 2010 (από 14 Φεβρουαρίου 2010 μέχρι 2 Φεβρουαρίου 2011). Χρονιά του Λαγού 2011 (από 3 Φεβρουαρίου 2011 μέχρι 22 Ιανουαρίου 2012). Χρονιά του Δράκοντα 2012 (από 23 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 9 Φεβρουαρίου 2013). Χρονιά του Φιδιού 2013 (από 10 Φεβρουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιανουαρίου 2014). Χρονιά του Αλόγου 2014 (από 31 Ιανουαρίου 2014 μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2015). Χρονιά της Κατσίκας 2015 (από 19 Φεβρουαρίου 2015 μέχρι 7 Φεβρουαρίου 2016). Χρονιά του Πιθήκου 2016 (από 8 Φεβρουαρίου 2016 μέχρι 27 Ιανουαρίου 2017). Χρονιά του Πετεινού 2017 (από 28 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2018). Χρονιά του Σκύλου 2018 (από 16 Φεβρουαρίου 2018 μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2019). Χρονιά του Χοίρου 2019 (από 5 Φεβρουαρίου 2019).

Φέτος λοιπόν είναι το έτος του σκύλου, που σηματοδοτεί ένα τυχερό έτος για τους περισσότερους από αυτούς που γεννήθηκαν το 1935, το 1947, το 1959, το 1971, το 1982, το 1994 και το 2006.

ΣΚΥΛΟΣ

Ο σκύλος είναι ο ηγέτης της χρονιάς. Μην αμελείτε την ασφάλεια του σπιτιού και μην περπατάτε μόνοι στο σκοτάδι, καθώς φέτος, οι ληστείες για σας παραμονεύουν.

ΑΡΟΥΡΑΙΟΣ

Φέτος έχετε τύχη και ρομαντισμό. Ωστόσο, υπάρχει μια δύσκολη ενέργεια στα άστρα, που μπορεί να σας επηρεάσει στο να λάβετε τις σωστές συμβουλές και καθοδήγηση.

ΒΟΔΙ

Το βόδι είναι υπό μια μικρή πίεση φέτος και πιθανότατα θα αισθανθεί λίγο έξω από τα νερά του. Μπορεί επίσης να είστε επιρρεπείς στο θυμό και να ενοχλείστε εύκολα.

ΤΙΓΡΗΣ

Μπορεί η αυτοσυγκέντρωσή σας να είναι λίγο διάσπαρτη φέτος. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ενός ταξιδιού φέτος, ιδιαίτερα για κυβερνητικά ή διπλωματικά θέματα. Η καριέρα θα πάει καλά.

ΚΟΥΝΕΛΙ

Μπορεί να αναζητήσετε συμβουλές σχετικά με τη φυσική υγεία ή να κάνετε βελονισμό. Επίσης, ίσως νιώθετε λίγο επαναστατικοί και δεν είστε σίγουροι για το πώς να εκφράσετε τον εαυτό σας. Έχετε καλή τύχη στο να εμπλακείτε σε καινοτόμα προγράμματα φέτος.

ΔΡΑΚΟΣ

Ο Δράκος είναι ενάντια στην κυρίαρχη ενέργεια του έτους του σκύλου, οπότε θα μπορούσε να είναι ένα δύσκολο έτος για σας με πολλές εκπλήξεις και απογοητεύσεις. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα ταξίδια.

ΦΙΔΙ

Το φίδι είναι λίγο υπό πίεση φέτος, αλλά έχει αρκετά καλά προστατευτικά αστέρια που το φροντίζουν φέτος. Πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να ξεκουραστείτε και να χαλαρώσετε. Από οικονομική άποψη, αυτό πρέπει να είναι ένα εποικοδομητικό έτος.

ΑΛΟΓΟ

Το άλογο έχει καλή σχέση με το σκύλο και έτσι θα μπορούσατε να επωφεληθείτε από αυτό το έτος, εάν ξέρετε πώς να εργάζεστε αποτελεσματικά χωρίς να αποστραγγίζεστε και να κουράζεστε.

ΠΡΟΒΑΤΟ / ΚΑΤΣΙΚΑ

Τα πρόβατα θα απολαύσουν μεγαλύτερη υγεία και ευημερία φέτος, αλλά δεν θα αισθάνονται πολύ κοινωνικά. Θα έχουν ενέργεια για να κάνουν μεγάλα βήματα σε έργα και να απολαύσουν πολλές επίσημες εγκρίσεις.

ΠΙΘΗΚΟΣ

Ο πίθηκος μπορεί να ταξιδέψει πολύ φέτος. Ωστόσο, πρέπει να προσέξετε καθώς θα χρειαστεί να φροντίσετε την υγεία και την ευημερία σας φέτος.

ΠΕΤΕΙΝΟΣ

Καλό θα ήταν να δώσετε προσοχή στην υγεία και την ευημερία σας φέτος. Παρακολουθήστε τη διατροφή σας και σιγουρευτείτε ότι ασκείστε τακτικά θα αντιμετωπίσετε διάφορες ασθένειες φέτος.

ΧΟΙΡΟΣ

Μπορεί να αισθανθείτε λίγο μόνοι ή ανυπόμονοι και θυμωμένοι φέτος. Πρέπει επίσης να βεβαιωθείτε ότι δεν υφίστανται απώλειες με τη μορφή οικονομικών ζημιών και ότι δεν συνεργάζεστε με τους λάθος ανθρώπους στην επιχείρησή σας φέτος.

 

error: Content is protected !!